Локалізація Oracle JD Edwards Enterprise One 9.2 для України.

Пакет локалізації системи Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 надає набір об’єктів для ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до вимог Українського Законодавства.

Наявність розробленої локалізації,  дає можливість консультантам RBC Group виконувати впровадження фінансових модулів системи Oracle JD Edwards EnterpriseOne в більш стислі терміни і якісніше підходити до реалізації завдань бухгалтерського і податкового обліку, консолідації даних і інтеграції до міжнародних стандартів обліку.

В пакет української локалізації Oracle JD Edwards EnterpriseOne входить понад тридцять п’ять первинних форм документів та стандартних звітів, які повністю інтегровані з модулями системи, а саме:

Назва первинного документу (звіту, додатку) Опис Взаємодія з модулями Оracle JD Edwards Enterprise One
Замовлення Документ, який використовується для фіксації попередньої домовленості з покупцем про намір придбання товарів (робіт, послуг) Sales Management
Рахунок на оплату Документ, на основі якого виконується переказ коштів за товари (роботи, послуги) Sales Management
Податкова накладна Податковий документ, на постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли як попередня оплата Sales Management
Розрахунок коригування Податковий документ, що підтверджує зміну кількісних та вартісних показників в податковій накладній Sales Management
Накладна Документ, що використовується для оформлення операцій по відпуску і прийманні товарів зі складу Sales Management
Акт виконаних робіт Документ, що підтверджує факт виконання робіт або надання послуг замовнику Sales Management
Товарно-транспортна накладна Використовується для обліку переміщення запасів за участі транспортних засобів Sales Management
Довіреність Документ, що видається однією особою іншій, з метою представництва останньої перед третіми особами (наприклад, отримання запасів у постачальника) General Accounting
Журнал реєстрації довіреностей Використовується для реєстрації виданих довіреностей і підпису в їх отриманні

 

 

General Accounting
Інвентаризаційний опис товаро-матеріальних цінностей Використовується для відображення даних фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей Inventory Management
Платіжне доручення Розрахунковий документ, що надає письмове доручення банку, про переказ коштів на рахунок отримувача Localization
Прибутковий касовий ордер Документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється прийом коштів в касу підприємства Localization
Видатковий касовий ордер Документ первинної облікової документації касових операцій, за яким здійснюється видача готівкових коштів з каси підприємства Localization
Касова книга Форма для відображення операцій з готівковими коштами, які враховуюсь усі надходження і видатки коштів Localization
Прибутковий ордер Призначений для реєстрації надходжень товару на склад Inventory Management
Акт списання ТМЦ Використовується для оформлення рішення про списання товарно-матеріальних цінностей Inventory Management
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт Первинний документ, який підтверджує витрату виданого авансу в підзвіт та з додатком підтверджуючих документів General Accounting
Реєстр податкових накладних Призначений для реєстрації податкових накладних при придбанні і реалізації товарів (виконанні робіт, отриманні послуг) Localization
Акт звірки з покупцем Документ, який складається для відображення розрахунків з покупцем протягом указаного терміну Localization
Акт звірки з постачальником Документ, який складається для відображення розрахунків з постачальником протягом указаного терміну Localization
Повернення від покупця Документ, що супроводжує операції при поверненні товару від покупця Sales Management
Повернення постачальнику Документ, що супроводжує операції по передачі товару постачальнику Procurement Management
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) Документ, що застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації Inventory Management
Інвентарна картка Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію Fixed Assets
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Первинний документ, що підтверджує прийом або передачу основних засобів Fixed Assets
Акт на списання основних засобів Первинний документ, що підтверджує списання основних засобів Fixed Assets
Відомість амортизації Використовується для аналізу данних по основним засобам по бухгалтерському, податковому и корпоративному обліку Fixed Assets
Інвентаризаційний опис основних засобів Форма використовується для відображення даних фактичної наявності основних засобів Fixed Assets
Форма 1 Баланс Звіт, що містить поточну інформацію про майно компанії Localization
Форма 2 Звіт про фінансові результати Звіт, який відображає доходи, витрати, фінансові результати компанії за звітний період Localization
Форма 3 Звіт про рух грошових коштів Звіт компанії про джерела грошових коштів, грошові надходження і виплати з класифікацією за основними напрямками протягом періоду Localization
Форма 4 Звіт про власний капітал Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Localization
Аналіз рахунку Звіт, що містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду General Accounting
Карточка рахунку У звіті відображені залишки на початок і кінець періоду, обороти і залишки після кожної проводки General Accounting
Звіт по термінам утворення заборгованості Звіт, який деталізує дебіторську заборгованість по датам виникнення (або періодам) та документам Localization
Обмін даними з системами клієнт-банк Додаток для обміну платіжними дорученнями між Оracle JD Edwards Enterprise One та системами клієнт-банк Localization
Обмін податковими накладними Додаток для обміну виданими та отриманими податковими накладними з єдиним реєстром податкових накладних Localization

В рамках проекту локалізації виконана повна інтеграція рішення з стандартними модулями системи Oracle JD Edwards EnterpriseOne що підтверджено багаторівневими процедурами тестування.

При впровадженні системи, RBC Group надає консультації щодо відповідності налаштувань програмного комплексу Oracle JD Edwards Enterprise One, Законодавству України та адаптації налаштувань і звітів системи до існуючих бізнес процесів Замовника.

Необхідна локалізація Oracle JD Edwards?

Контакты:

☎ +7 727 258-1712 (Казахстан)
☎ +38 073 744-2880 (Украина)
☎ +99412 555 6070 (Азербайджан)
☎  +998 97 734 6461 (Узбекистан)

✉ marketing@rbc-grp.solutions

Что мы можем сделать для Вашей компании?

Свяжитесь с нами и получите предложение.

IBM silver business partner

Читать далее
Поделиться